Mszał Rzymski

Mszał Rzymski z czytaniami wg układu z 1962 r. dla Mszy Trydenckiej.


☩ A. M. D. G. ☩
v2.8.13